bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP Muzeum Przyrody w Drozdowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Przyrody w Drozdowie

Samorządowa instytucja kultury

Drozdowo ul. Główna 38
18-421 Piątnica Poduchowna

Dyrektor: Anna Archacka

NIP: 7181038776

REGON: 450110668

Serwis internetowy Muzeum

Aktualności

Informacja o unieważnieu postępowania

28.01.2019

Dotyczy postępowania pn.: Remonta fasady południowej budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

11.01.2019

Ogłoszenie nr 502574-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Muzeum Przyrody w Drozdowie: Remont fasady południowej budynku Muzeum Przyrody w  Drozdowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyłonienie wykonawcy

26.03.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie opracowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy technicznej

25.03.2015

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwany dalej Zamawiającym,
1) zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie przygotowanie ekspertyzy technicznej zabytkowej siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie: elewacji zewnętrznej (wraz z balkonami) oraz dachu i obróbek blacharskich w części willowej i dworkowej Muzeum.Opublikował: Zbigniew Biernacki
Publikacja dnia: 22.01.2015
Podpisał: Zbigniew Biernacki
Dokument z dnia: 17.01.2015
Dokument oglądany razy: 62 212